זיהוי אורות ניווט

זיהוי כלי שייט באמצעות אורות ניווט וסימני לילה
אורות ניווט