fbpx

את\ה צופה ב: הפלגות ארוכות

הפלגות ארוכות לאורך חופי ישראל מהצפון הרחוק לאיי אכזיב ועד לדרום למרינה אשקלון

יציאה ממעגן הדייג שביט (מעגן הקישון) בחיפה

מיקי וינשטיין-מצפן בטלפון

את\ה צופה ב: הפלגות ארוכות

הפלגות ארוכות לאורך חופי ישראל מהצפון הרחוק לאיי אכזיב ועד לדרום למרינה אשקלון

יציאה ממעגן הדייג שביט (מעגן הקישון) בחיפה

חיפוש
מיקי וינשטיין-שיט בים ארץ ישראל

מציג תוצאה אחת