fbpx

את\ה צופה ב: הפלגות כיף בחיפה

הפלגות כיף בחיפה

מפרץ חיפה הוא אחד המיוחדים בעולם, הנוף שאנחנו רגילים אליו מהיבשה משתנה לחלוטין מהים!

 

מיקי וינשטיין-מצפן בטלפון

את\ה צופה ב: הפלגות כיף בחיפה

הפלגות כיף בחיפה

מפרץ חיפה הוא אחד המיוחדים בעולם, הנוף שאנחנו רגילים אליו מהיבשה משתנה לחלוטין מהים!

 

חיפוש
מיקי וינשטיין-שיט בים ארץ ישראל