fbpx

את\ה צופה ב: קורסים ולימודי שייט

איפה עושים קורסים ולימודי שייט לסקיפרים? איך עושים קורס סקיפרים? בבית ספר? לבד?

ובכן, יש הרבה דרכים לעשות את זה נכון, ולכל אחד תתאים גישה אחרת בהתאם ליכולות שלו.

אני דאגתי ליצור מסלולי לימוד ייחודיים ומותאמים אישית לכל אחד ואחת מכם\ן

מיקי וינשטיין-מצפן בטלפון

את\ה צופה ב: קורסים ולימודי שייט

איפה עושים קורסים ולימודי שייט לסקיפרים? איך עושים קורס סקיפרים? בבית ספר? לבד?

ובכן, יש הרבה דרכים לעשות את זה נכון, ולכל אחד תתאים גישה אחרת בהתאם ליכולות שלו.

אני דאגתי ליצור מסלולי לימוד ייחודיים ומותאמים אישית לכל אחד ואחת מכם\ן

חיפוש
מיקי וינשטיין-שיט בים ארץ ישראל